κυκλοφορητές

, Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Λύσεις και προβλήματα από την χρήση των νέων inverter κυκλοφορητών.

Λύσεις και προβλήματα από την χρήση των νέων inverter κυκλοφορητών.

Λύσεις και προβλήματα από την χρήση των νέων inverter κυκλοφορητών.

  Η σωστή επιλογή του κυκλοφορητή σε ένα σύστημα θέρμανσης έχει μεγάλη σημασία για την αποδοτική και οικονομική λειτουργία του συστήματος. Πώς επιλέγουμε κυκλοφορητή σε μονοσωλήνιο ή δισωλήνιο σύστημα; Οι ακόλουθες προσεγγιστικές τιμές είναι παραδοχές που δεν αντικαθιστούν σε καμία περίπτωση την μηχανολογική μελέτη. ΠΑΡΟΧΗ Q [m3/h] (για θερμαντικά σώματα): Ισχύς λέβητα [kcal/h] / 15.000 (για ΔΤ=15 … Continued