κυκλοφορητές

, Σχόλια κλειστά

Λύσεις και προβλήματα από την χρήση των νέων inverter κυκλοφορητών.

Λύσεις και προβλήματα από την χρήση των νέων inverter κυκλοφορητών.

  Η σωστή επιλογή του κυκλοφορητή σε ένα σύστημα θέρμανσης έχει μεγάλη σημασία για την αποδοτική και οικονομική λειτουργία του συστήματος. Πώς επιλέγουμε κυκλοφορητή σε μονοσωλήνιο ή δισωλήνιο σύστημα; Οι ακόλουθες προσεγγιστικές τιμές είναι παραδοχές που δεν αντικαθιστούν σε καμία περίπτωση την μηχανολογική μελέτη. ΠΑΡΟΧΗ Q [m3/h] (για θερμαντικά σώματα): Ισχύς λέβητα [kcal/h] / 15.000 (για ΔΤ=15 … Continued