θερμοστάτης

Opentherm θερμοστάτες και εξοικονόμηση

  To ΟpenΤherm (OT) είναι ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας που χρησιμοποιείται από συσκευές κεντρικής θέρμανσης μεταξύ του καυστήρα και του θερμοστάτη. Η σύνδεση μπορεί να γίνει     απο σημείο σε σημείο ή απο πολλαπλά σημεία σε σημείο. Ως πρότυπο το OpernTherm είναι ανεξάρτητο του κατασκευαστή ωστόσο η επικοινωνία μεταξύ συσκευών με το ίδιο πρωτόκολλο επικοινωνίας αλλά διαφορετικού … Continued