Κάντε ανάκτηση θερμότητας και εξοικονομίστε ενέργεια και χρήματα

Ανάκτηση θερμότητας

Η τεχνολογία του εναλλάκτη e-condenser επιτρέπει την ανάκτηση θερμότητας ανάκτηση θερμότητας καυσαερίωνσε οποιονδήποτε κλασικό λέβητα  πετρελαίου ή βιομάζας και τον αναβαθμίζει σε λέβητα συμπυκνωμάτων  εκμεταλλευόμενο την περίσσεια θερμότητα των καυσαερίων που διαφορετικά θα απέβαλε στο περιβάλλον.  Το e-condenser είναι ουσιαστικά ένας εναλλάκτης αέρα – νερού που αιχμαλωτίζει μέρος της θερμότητας των καυσαερίων και την επιστρέφει στο σύστημα εξοικονομώντας σημαντική ενέργεια. Έτσι μειώνονται το καύσιμο και οι παραγόμενοι ρύποι. Ο βαθμός απόδοσης του e-condenser φτάνει το 30% ακόμα και 50% ανάλογα με την εγκατάσταση, ανακτώντας θερμότητα τόσο από την αισθητή όσο και από την λανθάνουσα θερμότητα των καπναερίων.  Ένα άλλο πλεονέκτημα της χρήσης του e-condencer είναι ότι επιτρέπει στον λέβητα να δουλεύει στις υψηλές θερμοκρασίες που έχει σχεδιαστεί διατηρώντας την διάρκεια ζωής που δίνει ο κατασκευαστής  χωρίς να θυσιάζεται η οικονομία.
Επίσης σε σύγκριση με έναν λέβητα συμπυκνωμάτων  η επένδυση σε στον e-condenser είναι αποδοτικότερη από 30% -50% έναντι  11%, που έχουν επιπρόσθετα οι λέβητες συμπυκνωμάτων έναντι των κλασικών , αλλά και οικονομικότερη. Ο χρόνος  απόσβεση της επένδυσης είναι συνήθως σε δύο ή λιγότερα χρόνια, ενώ σε πολύ μεγάλες εγκαταστάσεις μπορεί να γίνει ακόμα και από τον πρώτο μήνα.
Πέρα από την προθέρμανση του νερού επιστροφής στο κύκλωμα θέρμανσης το
e-condenser μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ανεξάρτητο κύκλωμα για την θέρμανση ζεστού νερού χρήσης ή άλλων υγρών πχ. για βιομηχανικές χρήσης (ακόμα και στην βιομηχανία τροφίμων) σε θερμοκρασίες έως τους 40οC καθώς και σε άλλες ειδικές εφαρμογές.  Στο κάτω μέρος του εναλλάκτη υπάρχει συλλέκτης για την απομάκρυνση των συμπυκνωμάτων  που οδηγούνται σε φίλτρο και στην συνέχεια απορρίπτονται στην αποχέτευση.
Η εγκατάσταση του εναλλάκτη ανάκτησης καυσαερίων e-condenser είναι πολύ απλή, ενώ δεν απαιτείται ιδιαίτερη συντήρηση.. Στην Ελλάδα την αποκλειστική εισαγωγή για τον  E-COndenser  έχει η εταιρία Gazpro Hellas ενώ η κατασκευή του είναι ευρωπαϊκή και σύμφωνη με τις απαιτήσεις ασφαλείας της ευρωπαϊκής ένωσης.